diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra priemyslového inžinierstva KPI » Zefektívnenie procesu plánovania a riadenia výroby v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
38 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Zefektívnenie procesu plánovania a riadenia výroby v podmienkach PSL, a.s.

Jozef Valach (Školiteľ: Róbert Debnár) | pridané: 25. apríla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Zefektívnenie plánovania a riadenia výroby v podmienkach spoločnosti PSL, a.s. Považská Bystrica. Návrh dynamického systému plánovania a riadenia výroby. Vytvorenie dynamického rozvrhovacieho nástroja, ktorý pracuje na princípe počítačovej simulácie. Vytvorenie simulačného modelu použitím simulačného systému WITNESS. Dynamické rozvrhnutie mesačnéhoi operatívneho plánu výroby.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - Katedra priemyslového inžinierstva KPI

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VALACH, Jozef: Zefektívnenie procesu plánovania a riadenia výroby v podmienkach PSL, a.s. [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra priemyslového inžinierstva KPI. Školiteľ: Róbert Debnár. Rok obhajoby: 2002