diplomovka.sme.sk » Stručné prehľady diplomových prác

Stručné prehľady diplomových prác

Zoznam diplomových prác máte možnosť prezerať pomocou stručných prehľadov. Ak by ste radi videli ďalšie prehľady, ktoré tu chýbajú, napíšte nám o tom.

Prehľady

Prehľad diplomových prác podľa škôl

Zoznam zobrazuje prehľad diplomových prác členených podľa vysokých škôl a univerzít, fakúlt a príslušných katedier.

Prehľad podľa vedných odborov

Zoznam zobrazuje prehľad diplomových prác členených podľa vedných odborov.

Prehľad podľa rokov obhajoby

Zoznam zobrazuje prehľad diplomových prác členených podľa rokov, kedy bola práca obhájená.

Prehľad podľa školiteľov

Zoznam zobrazuje prehľad diplomových prác členených podľa školiteľov.

Prehľad odborných špecialistov

Zoznam zobrazuje vedné odobry a k nim príslušných odborných špecialistov, medzi ktorých patria samotní diplomanti a ich diplomoví vedúci.

Zoznamy vysokých škôl a univerzít

Zoznam vysokých škôl a univerzít v Slovenskej republike

Zoznam univerzít, fakúlt a odborov spolu s internetovými odkazmi. Zoznam nie je kompletný. Chýbajú tie fakulty a katedry, z ktorých nie je v portáli žiadna diplomová práca. Pridaním diplomovej práce z novej fakulty sa táto fakulta pridá do zoznamu.

Zoznamy akademických knižníc

Zoznam akademických knižníc v Slovenskej republike

Zoznam akademických knižníc na Slovensku, kde sa nachádzajú diplomové práce vytvorené a obhájené na príslušnej vysokej škole, univerzite, fakulte. Kompletný zoznam akademických knižníc nájdete na tejto internetovej stránke.

Zoznam akademických knižníc v Českej republike

Zoznamy vedných odborov

Zoznam vedných odborov v Slovenskej republike

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja podľa výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1055/2003 – 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja. Portál používa tú istú sústavu s tým, že od štvrtej úrovne sa nachádzajú vedné odbory, ktoré sa nenachádzajú v číselníku, alu slúžia na bližšiu špecifikáciu vedného odboru.

Zoznam vedných odborov v Českej republike

Klasifikácia vedných odborov podľa CEV (Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje) a RIV (Rejstřík informací o výsledcích) v Českej republike. Každý záznam obsahuje kód a názov vedného odboru.