sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prehľad podľa školiteľov » doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Zobrazuje sa 1 až 1 diplomových prác z 1.

Využitie štatistiky v marketingovom výskume (2001 | pridané 21. júna 2006)

Marián Rimarčík; Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Gazda, PhD.

Výstup riešenia diplomovej práce: Štatistický navigátor je nástroj na nájdenie vhodnej štatistickej metódy pre analýzu údajov v závislosti od cieľa, počtu súčasne skúmaných premenných, typu premenných, spôsobu výberu a podmienok, ktoré si metódy kladú. Navigátor obsahuje 130 štatistických metód patriacich do deskriptívnej štatistiky, induktívnej štatistiky a viacrozmerných prieskumných techník.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB