Školiteľ: samostatná práca

Zobrazuje sa 1 až 3 diplomových prác z 3.

(Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei (2012 | pridané 2. júna 2013)

Bc. Slavomíra Henčeková; Školiteľ: samostatná práca

HENČEKOVÁ, Slavomíra: (Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei [Deutsch-Tschechisch-Polnisches Seminar]. Universität Regensburg. Fakultät der Rechtswissenschaft. Regensburg: FR UR, 2012.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Quebecký separatizmus. Historické súvislosti a perspektívy vývoja (2008 | pridané 10. januára 2009)

Mgr. Rastislav Puchala, PhD.; Školiteľ: Samostatná rigorózna práca

Témou práce je quebecký separatizmus na pozadí dejín francúzskej, resp. frankofónnej prítomnosti v Kanade. Ma¬puje vznik a vývoj quebeckého národa a jeho úsilie o vybudovanie národnej identity a štátnej emancipácie. Práca má dve hlavné časti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ingerencie súdu v predsúdnom konaní (2008 | pridané 21. decembra 2008)

JUDr. Ing. Róbert Miko; Školiteľ: žiadny školiteľ - samostatná rigorózna práca

Práca podáva komplexný a systematický pohľad na ingerencie súdu v predsúdnom konaní, zaoberá sa rozhodnutiami sudcu pre prípravné konanie v etape pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Vymedzuje základné ľudské práva a slobody a ich vplyv na trestné konanie, pojednáva o právnej úprave, podstate a všeobecnej charakteristike predsúdneho konania.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC