sme.sk
 

FF TRUNI Katedra psychológie

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FF TRUNI Katedra psychológie

Výsledky zoraď podľa

Motorkári, akí sú? Osobnosť, agresivita motorkárov a ich motivácia k jazdeniu (2014 | pridané 6. mája 2014)

Bc. Veronika Pisnyáková; Školiteľ: PhDr. Peter Žitný, PhD.

Práca sa zameriava na osobnosť a agresivitu motorkára. Ďalej popisuje motiváciu k jazdeniu. Výskumu sa zúčastnilo 450 respondentov. Skupinu motorkárov tvorilo 243 mužov a 7 žien vo veku 20-67 rokov. Motorkári boli aktívnymi jazdciami, ktorí jazdili minimálne 2 roky. Kontrolnú skupinu vodičov áut tvorilo 96 mužov a 104 žien vo veku od 21-50 rokov.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv vybraných situačných faktorov na vzťah medzi testovou anxietou a intelektovým výkonom (2008 | pridané 14. mája 2008)

Ján Štofaník; Školiteľ: Mgr. Peter Halama, PhD

Práca pojednáva o tom, akým spôsobom môžu rôzne situačné podmienky hodnotenia inteligencie zvyšovať úzkosť z inteligenčných testov ale taktiež aj ako bude táto úzkosť (objavujúca sa v situácii hodnotenia inteligencie) vplývať na výkon v IQ teste. Hlavným prínosom práce je zistenie, že ak je pre človeka skutočne dôležité podať čo najlepší výkon v IQ teste (napr. prijímačky na VŠ), testová úzkosť (ktorá u neho bude v tejto situácii zrejme vysoká) mu pomôže podať lepší výkon.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia arteterapie u detí so špecifickými poruchami učenia (2002 | pridané 5. januára 2005)

Katarína Probstová; Školiteľ: Mgr. Mária Hrašnová

Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v pôvodnom zmysle slova predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov.

Trnavská univerzita » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

51hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa