FZSP TRUNI Iná katedra

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

FZSP TRUNI Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Misijný rozmer Cirkvi po II.Vatikánskom koncile (2007 | pridané 24. mája 2007)

Róbert Bíro; Školiteľ: ThLic. Marek Krošlák

Práca má ambíciu informovať o dôležitosti aplikovania misijného rozmeru Cirkvi na základe rozboru dokumentov II.Vatikánskeho koncilu. Dôraz je postavený na obnovení katechumenátu a prvkov obnovenej pokoncilovej liturgie. Analyzuje praktické dôsledky kresťanstva bez osobného svedectva a upozorňuje na prvky sociálnej náuky Cirkvi, ktorá v sebe spája rozmer misijný. V závere poukazuje na spôsoby misijnej pastorácie.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

53hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Sociálna starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny (2000 | pridané 1. mája 2005)

Jana Melišová; Školiteľ: Doc. PhDr. Rudolf Steindl, CSc.

”Hľa, človek sa narodil. Radujme sa.” Narodenie dieťaťa je radostná vec. Málokto si v tej chvíli uvedomuje, že to dieťa, rovnako ako my ostatní, je predurčené k smrti. V tých chvíľach si dieťa možno ani neuvedomuje samého seba, nechápe prítomnosť toľkých ľudí, ktorí sa mu venujú bez oddychu, s radosťou a láskou. Pomaly vyrastá, vystupuje po schodíkoch vedenia smerom hore.

Trnavská univerzita » Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa