diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trnavská univerzita » Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta TRUNI

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Pedagogická fakulta TRUNI

Katedra fyziky (1), Katedra matematiky a informatiky (1)

Výsledky zoraď podľa

Didaktická pomôcka vyučovania bezpečnosti v informačných technológiách (2011 | pridané 19. septembra 2011)

Mgr. Marek Nemečkay; Školiteľ: Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

Práca sa zaoberá problematikou výučby informačnej bezpečnosti. Medzi hlavné východiská patrí analýza aktuálneho stavu v tejto oblasti porovnaná s okolitými krajinami (Rakúsko a Česká republika). Cieľom je vytvoriť výučbový materiál pre učiteľov gymnázií a overiť jeho použitie v praxi.

Trnavská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra matematiky a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Internet vo vyučovaní astronómie a astrofyziky (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Martina Ondrišová; Školiteľ: Mgr. Karol Petrík

Astronómia nie je samoúčelnou vedou. Zasahuje do mnohých oblastí vedeckého i laického života. Platí to samozrejme aj naopak, a tak je napredovanie astronómie podmieňované aj inými vednými odbormi. Do vyučovania astronómie je potrebné zaraďovať aj ďalšie témy, ktoré aspoň v základnej miere objasňujú miesto astronómie v hierarchii vied. Učiteľ by nemal žiakom predkladať iba hotové fakty.

Trnavská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

54hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa