Fakulta mechatroniky TNUNI

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Poloautomatický parkovací systém (2010 | pridané 1. júna 2010)

Martin Pilař; Školiteľ: Ing. Juraj Ďuďák

Práca sa zaoberá hardvérovým a softvérovým riešením poloautomatického parkovacieho systému. V prvej časti je opísané rozdelenie parkovacích systémov do dvoch hlavných kategórií, ktoré sa delia na ďalšie pod kategórie. V druhej časti je opísaný princíp obsluhy parkovacieho systému pre náhodne parkujúcich a predplatiteľov parkovného.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Mechatronika

14hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Bezpečné a spoľahlivé ukrytie tajnej správy vo zvukovom zázname s podporou BCH kódov a šifry AES (2008 | pridané 10. apríla 2009)

Jozef Bátora; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

V práci je prezentovaný návrh a riešenie realizácie softvérového nástroja s názvom DeepSound 1.1 pre ukrývanie tajných dát do zvukového záznamu s možnosťou použitia šifry AES. Prvé štyri kapitoly predstavujú teoretickú časť práce a zaoberajú sa steganografiou, šifrou AES, BCH kódmi a digitálnym spracovaním zvuku. Piata kapitola je praktickou časťou práce a obsahuje návrh a realizáciu riešenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

36hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Riadenie skúšobného polohovacieho podstavca (2008 | pridané 2. mája 2008)

Augustín Zubo; Školiteľ: Ing. Ján Žabka, CSc.

Práca prezentuje riešenie riadenia dvojosého skúšobného podstavca, ktorý je určený na skúšky stabilizácie nosičov optických systémov. V prvej časti postupne predstavuje potrebné teoretické poznatky. V druhej časti podáva softvérové riešenie riadenia spojené s komentárom vzniknutých problémov a ich riešení. Na záver sumarizuje dosiahnuté výsledky.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Bezpečné a spoľahlivé sieťové aplikácie (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ján Adámek; Školiteľ: Mgr. Jaromír Suchánek

Práca prezentuje možnosť ako zabezpečiť sieťovú komunikáciu pomocou šifrovania a kódovania. V úvode sú vysvetlené niektoré základné pojmy a definície, neskôr práca rozoberá rôzne spôsoby šifrovania pomocou verejného i symetrického kľúča. Po ľahkom úvode do teórie kódovania, prechádza do problematiky BCH-kódov. Zostávajúca časť sa zaoberá praktickým riešením zabezpečenia.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta mechatroniky » Katedra mechatronických systémov | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa