diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta priemyselných technológii

Fakulta priemyselných technológii TNUNI

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto fakulty.

Fakulta priemyselných technológii TNUNI

Iná katedra (1)

Výsledky zoraď podľa

Spracovanie projektu kompostovania organických látok z komunálneho odpadu pre región Zvolen (2007 | pridané 11. septembra 2007)

Ing. Mária Jaššová; Školiteľ: Ing.Peter Plekanec

Diplomová práca sa zaoberá spôsobom zberu a spracovania biologického odpadu, ďalej projektom, vybudovaním a prevádzkou kompostárne vo Zvolenskej Slatine, kde sa biologický odpad spracováva kompostovaním s výstupným produktom- kompost a jeho následným využitím.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta priemyselných technológii » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

48hlasov

Výsledky zoraď podľa