diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TNUNI

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TNUNI

Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu (3)

Výsledky zoraď podľa

Hodnotenie ekonomických a sociálnych disparít v SR a ČR (2016 | pridané 28. septembra 2016)

Marek Varga; Školiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová , PhD

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra Manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. – Vedúci práce: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. – Trenčín : FSEV TnU AD, 2016. – s. 75 Pojem disparita je veľmi zložitá a špecifická problematika v regionálnej ekonomike.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonometria a operačný výskum

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Kariérne poradenstvo na stredných školách v Trenčianskom kraji (2007 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Marcela Lučanská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

Práca sa zoberá problematikou kariérneho poradenstva , jeho úlohou v zvyšovaní kvality ľudských zdrojov , spoločenským významom kariérneho poradenstva, faktormi, ktoré ho ovplyvňujú, postupmi a krokmi, ktoré využíva a zefektívňovaním profesionálneho správania sa ľudí, nakoľko kariérne poradenstvo predstavuje účinný nástroj prevencie pred možnou nezamestnanosťou v budúcnosti, zosúlaďuje individuálne želania a potreby so spoločenskými, šetrí, dokonca znásobuje spoločenské prostriedky investované do vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém kariérneho poradenstva pre študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (2007 | pridané 6. júna 2007)

Ing. Martina Malinovská; Školiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

ABSTRAKT MALINOVSKÁ, Martina: SYSTÉM KARIÉRNEHO PORADENSTVA PRE ŠTUDENTOV TRENČIANSKEJ UNIVERZITY A. DUBČEKA V TRENČÍNE (Diplomová práca) – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov; Katedra ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. – Vedúci práce: Ing.Tomáš Hanulík. – Trenčín: FSEV TnUAD, 2007. - 77 s.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov » Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

62hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa