Fakulta špeciálnej techniky TNUNI

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta špeciálnej techniky TNUNI

Iná katedra (2)

Výsledky zoraď podľa

Programovanie OC-MCV 1270 POWER pre výrobu vybraných súčiastok VOP (2007 | pridané 12. júla 2007)

Bc. Peter Doležal; Školiteľ: Ing. Jozef Majerík, PhD.

Spôsoby programovania CNC strojov, analýza možnosti využitia CAD/CAM. Charakteristika stroja, základy programovania, význam jednotlivých symbolov. Výber súčiastok z výroby, spracovanie technologických postupov a NC programov. Overenie programov s uvedením nástrojov a rezných podmienok.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta špeciálnej techniky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

50hlasov

NÁVRH RIEŠENIA RADENIA OTÁČOK NA KLASICKÝCH STROJOCH (2007 | pridané 10. mája 2007)

Bc. Richard Schlosser; Školiteľ: Ing. Dušan Lahučký

Hlavnou témou diplomovej práce bolo navrhnúť riešenie radenia otáčok na klasických obrábacích strojoch a nájsť optimálne riešenie súčastného stavu. Práca obsahuje teoretické poznatky, spôsob a význam optimalizačných metód pre zvýšenie efektívnosti pri preraďovaní jednotlivých otáčkových stupňov. Diplomová práca bola rozdelená do troch častí.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta špeciálnej techniky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo

43hlasov

Výsledky zoraď podľa