FPV UKF Katedra informatiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FPV UKF Katedra informatiky

Výsledky zoraď podľa

Využitie rozľahlých počítačových sietí vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky (2003 | pridané 18. januára 2006)

Juraj Chlebec; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Turčáni, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá využitím metód e-learningu prostredníctvom rozlahľých počítačových sietí, vo výučbe predmetov výpočtovej techniky a informatiky, ako aj stručnou analýzou niektorých u nás dostupných a používaných LMS/CMS systémov. Súčasťou práce je aj vyhodnotenie ankety o využívaní rozľahlých počítačových sietí a e-learningu vo výučbe na základných a stredných školách na Slovensku.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Fakulta prírodných vied » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výsledky zoraď podľa