FF UKF Katedra anglistiky a amerikanistiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FF UKF Katedra anglistiky a amerikanistiky

Výsledky zoraď podľa

Despair and Identity in Beckett’s Trilogy (2001 | pridané 6. júna 2012)

Juraj Bakoš; Školiteľ: Mgr. Daniela Petríková, CSc

The three stages of despair in Beckett's trilogy as milestones on a quest of a man for identity.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra anglistiky a amerikanistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa