diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií

FF UKF Katedra politológie a európskych štúdií

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

FF UKF Katedra politológie a európskych štúdií

Výsledky zoraď podľa

Miesto spravodajskej služby v modernom politickom systéme (2008 | pridané 1. marca 2010)

Mgr. Juraj Haško; Školiteľ: Doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Vedecké práce na tému spravodajských služieb v moderných politických systémoch zažívajú stále absenciu vo verejnom živote Slovenskej republiky. Často sú na túto tému písané len články v novinách, ktoré vykresľujú Spravodajskú službu ako Tajnú službu, ktorej úlohou je sledovanie a odpočúvanie občanov, politických oponentov, pripravovanie sabotáží, či dokonca aj samotné fyzické likvidovanie človeka.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnostné verejno-správne služby

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR (2007 | pridané 18. júla 2007)

Martin Jevčák; Školiteľ: Mgr. Ladislav Öllős, PhD.

Hlavnou témou diplomovej práce je účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v Slovenskej republike a Českej republike. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Obsahuje 3 prílohy a 3 tabuľky. V úvode autor poskytuje pohľad na národnostnú problematiku z pohľadu medzinárodného spoločenstva.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Katedra politológie a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa