FF UKF Iná katedra

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FF UKF Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

KRESŤANSKÉ MANŽELSTVO A JEHO (2004 | pridané 11. januára 2008)

maria kozakova /hlavova/; Školiteľ: ThDr. Pavol Linet, PhD.

praca sa zaobera krestanskym manzelstvom ako povolanim a jeho podstatnymi vlastnostami,ktorymi su jednota a nerozlucitelnost

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot) (2006 | pridané 4. júla 2007)

Mgr. Lucia Blíziková; Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

Objektom tejto práce je knieža Lev Nikolajevič Myškin, hlavná postava románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Idiot (1868). V posledných rokoch sa o tento román značne zvýšil záujem čitateľov. Nadčasový a večne aktuálny je predovšetkým jeho hlavný hrdina – Lev Nikolajevič Myškin.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Metódy obsadzovania pracovných pozícií (2003 | pridané 22. februára 2005)

Peter Gregor; Školiteľ: PhDr. Pavol Barát

Každú spoločnosť tvoria ľudia a aj napriek tomu bol v minulosti tento fakt zatlačený do úzadia. Nevenovala sa mu pozornosť, akú by si zaslúžil.

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa