HTF VŠMU Iná katedra

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

HTF VŠMU Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Atmosféry a ruchy v audio vizuálnej tvorbe (2003 | pridané 21. júna 2005)

Peter Mazáček; Školiteľ: prof. Juraj Lexman

V tejto záverečnej diplomovej práci sa chcem zaoberať problematikou atmosférovej a ruchovej roviny pri výrobe audio-vizuálnych diel, výrobou ruchov, nahrávania atmosfér, ich postavenie oproti ostatným zvukovým rovinám a ich postavenie voči obrazu a samozrejme ich samotným využitím v jednotlivých žánroch.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Hudobná a tanečná fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

50hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa