Divadelná fakulta VŠMU

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Divadelná fakulta VŠMU

Katedra réžie a dramaturgie (1), Katedra manažmentu (1)

Výsledky zoraď podľa

Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov. (2011 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.

Záverečná bakalárska práca pod názvom „Prečo ľudia nechodia do divadla?“ pomocou sociologického prieskumu poukazuje na súbor postojov ne-divákov k divadlu a na prekážky, ktoré im bránia v návšteve divadelných predstavení.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

A - R - T - O (2005 | pridané 10. septembra 2007)

Daniel Pull; Školiteľ: Vladimir Strnisko

A

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra réžie a dramaturgie | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny divadla

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa