DF VŠMU Katedra manažmentu

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

DF VŠMU Katedra manažmentu

Výsledky zoraď podľa

Prečo ľudia nechodia do divadla? Stratégie získavania ne-divákov. (2011 | pridané 9. júla 2013)

Ivana Váleková; Školiteľ: PhDr. Eva Havelková, PhD.

Záverečná bakalárska práca pod názvom „Prečo ľudia nechodia do divadla?“ pomocou sociologického prieskumu poukazuje na súbor postojov ne-divákov k divadlu a na prekážky, ktoré im bránia v návšteve divadelných predstavení.

Vysoká škola muzických umení v Bratislave » Divadelná fakulta » Katedra manažmentu | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa