sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín

APZBA Akad Katedra verejnoprávnych disciplín

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

APZBA Akad Katedra verejnoprávnych disciplín

Výsledky zoraď podľa

Formy marketingovej komunikácie v sociálne zodpovednom marketingu (2011 | pridané 13. júna 2011)

Petronela Medová; Školiteľ: Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.

Diplomová práca sa bude zaoberať problematikou environmentálneho marketingu v prostredí Slovenska. Práca bude mať empirický charakter. Teoreticky spracuje oblasť spoločenskej zodpovednosti v marketingu so zameraním na environmentálny marketing, podrobne charakterizuje nástroje tejto formy komunikácie so zreteľom na ich vplyv na spotrebiteľa. Výskum bude orientovaný na výskum postojov k environmentálnej marketingovej komunikácii, spôsoby nakupovania enviro produktov a k miere rozlíšiteľnosti environmentálnych značiek.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra verejnoprávnych disciplín | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

5hlasov

Výsledky zoraď podľa