FHI EU Katedra aplikovanej informatiky

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FHI EU Katedra aplikovanej informatiky

Výsledky zoraď podľa

Využitie elektronického podpisu pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme (2011 | pridané 25. decembra 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Anna Ondrejková

Hlavným cieľom diplomovej práce je analýza dostupných možností využitia elektronického podpisu na Slovensku a následné poukázanie na možné využitie tejto technológie pre bezpečnú elektronickú komunikáciu vo vybranej firme.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nové trendy v sieťových technológiách (2011 | pridané 4. októbra 2011)

Branislav Bielik; Školiteľ: Ing. Tomáš Oliva

Cieľom práce je zachytiť a popísať nové trendy v sieťových technológiách, ako je mobilná zjednotená komunikácia.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Bezpapierová elektronická kancelária (2011 | pridané 4. apríla 2011)

Milan Lahučký; Školiteľ: Ing. Michal Feik

Cieľom práce je popísať modernú bezpapierovú elektronickú kanceláriu, umožňujúcu podnikanie s minimalizovaním byrokracie v akejkoľvek forme a administratívnych úkonov, ktorá v určitých prípadoch dokáže plnohodnotne nahradiť jej klasickú “kamennú” obdobu. Práca je rozdelená na štyri kapitoly.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta hospodárskej informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa