diplomovka.sme.sk » Katalóg » Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov

Fakulta medzinárodných vzťahov EU

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto fakulty.

Fakulta medzinárodných vzťahov EU

Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov (1), Katedra politológie (1), Iná katedra (4)

Výsledky zoraď podľa

Súčasný stav globálneho trhu drahých kovov (2011 | pridané 17. júna 2011)

Juraj Podolan; Školiteľ: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.

Cieľom práce je komplexne popísať a analyzovať vývoj globálneho trhu s drahými kovmi za posledné desaťročie a identifikovať faktory stojace za ich bezprecedentným rastom ceny. Práca okrem toho poukazuje na dôležitosť drahých kovov pre modernú informačnú spoločnosť a identifikuje kľúčové aspekty, trendy a faktory, ktoré majú potenciál trh s drahými kovmi ovplyvniť v budúcnosti.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra diplomacie a medzinárodných vzťahov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Južné Tirolsko: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť národnostných menšín (2006 | pridané 2. júna 2007)

Iva Jaburová; Školiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.

Predkladaná práca približuje problematiku národnostných, jazykových a kultúrnych menšín na príklade nemecky hovoriaceho obyvateľstva v dnešnej talianskej provincií Bozen-Südtirol. Práca sa zaoberá problémami definície menšín, teoretickými aspektmi ich vnímania a foriem samosprávy, ale aj otázkami reflexie menšinovej ochrany v medzinárodnom práve.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nová ekonomika a jej potenciál pre svetové hospodárstvo (2003 | pridané 30. mája 2007)

Michal Vanovčan; Školiteľ: Prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.

Má zmysel hovoriť o Novej ekonomike? Existuje jej ucelená definícia? Čo je a čo nie je Nová ekonomika? Je možné pozorovať jej vplyv a teda využiť jej potenciál pre celé svetové hospodárstvo? Vyplývajú z objektívnej analýzy závery pre formulovanie ekonomických stratégií pre budúce obdobia?

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Svetová ekonomika

51hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Slovenská diskusia o Európskej ústavnej zmluve (2007 | pridané 26. mája 2007)

Matúš Kobza; Školiteľ: PhDr. Peter Weiss, CSc.

Cieľom diela je priblíženie priebehu a obsahu slovenskej debaty o budúcnosti Európy a zhodnotenie formovania a presadzovania názorov SR na Európsku ústavnú zmluvu. V práci sme dospeli k záveru, že pozitívnymi prvkami diskusie bola jej inštitucionalizácia v podobe Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska a štandardizácia postojov politických strán k integrácii.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

41hlasov

Transatlantické vzťahy a Nemecko (2006 | pridané 24. mája 2007)

Martin Belan; Školiteľ: Mgr. Boris Mattoš

Zmeny v svetovom politickom prostredí po konci studenej vojny mali dopad na aktérov transatlantického partnerstva. Na jednej strane sa ukázali významné posuny v mocenskom postavení aktérov a ich vnímaním zahraničnej politiky ako nástroja presadzovania sa vo svete.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

53hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Organizácia spojených národov v procese globalizácie – Reformy OSN (2006 | pridané 24. mája 2007)

Ján Šalko; Školiteľ: JUDr., Ing. Juraj Králik, CSc

Táto diplomová práca sa zaoberá postavením Organizácie spojených národov v súčasnom globalizovanom svete a jednotlivými reformami, ktoré sa od začiatku deväťdesiatych rokov pokúšali OSN adaptovať na novú medzinárodnú situáciu charakterizovanú globalizáciou.

Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

66hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa