diplomovka.sme.sk » Katalóg » Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF)

NHF EU Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF)

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

NHF EU Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF)

Výsledky zoraď podľa

Ekonomicko-matematická analýza vybraných exotických opcií (2009 | pridané 10. júla 2009)

Štefan Činčura; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je na príkladoch priblížiť použitie niektorých analytických metód a zabezpečovacích stratégií na portfóliu vybraných akcií a na ich reálnom správaní sa na trhu poukázať na ich efektívnosť so zohľadnením rizikových preferencií investora. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole stručne charakterizujem základné východiská práce.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Kvantitatívna a kvalitatívna anlýza podielových fondov (2008 | pridané 2. júla 2008)

Petra Šuleková; Školiteľ: Ing. Božena Chovancová, PhD.

V našej práci sa pokúšame opísať systém podielových fondov, ako aj analyzovať ich výkonnosť, veľkosť, riziko a iné ukazovatele. Naším cieľom je ukázať systém, na ktorom fondy stoja, aby sme pomohli čitateľom zorientovať sa v investíciách do klasického typu fondov.

Ekonomická univerzita Bratislava » Národnohospodárska fakulta » Katedra bankovníctva a medzinárodných financií (KBaMF) | INÝ VEDNÝ ODBOR

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa