sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry

FF KU Katedra anglického jazyka a literatúry

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto katedry.

FF KU Katedra anglického jazyka a literatúry

Výsledky zoraď podľa

Elements of Cold War in the American Science Fiction Novel of the 1950s and 1960s (2009 | pridané 10. novembra 2009)

Mgr. Vladimír Smidžár; Školiteľ: Janka Kaščáková, PhD.

Táto práca sa zaoberá popisom a analýzou prvkov studenej vojny vo vybraných románoch americkej vedecko-fantastickej literatúry 50-tych a 60-tych rokov. Jadro práce je rozdelené na štyri časti. Cieľom práce je poukázať na spôsoby akými autori zobrazovali jednotlivé, často paranoidné predstavy americkej verejnosti týkajúce sa vystupňovania vojny do katastrofických scenárov.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Using games in teaching english language (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Jana Lacková; Školiteľ: Mgr. Alexandra Bagiová

The author concentrated in his work on using games in teaching English language. The work was divided into two parts; the first part was aimed to provide some general information about the role of games in the teaching process and the second one shows how games can cover the whole language competence.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | INÝ VEDNÝ ODBOR

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Náboženská terminológia v angličtine a slovenčine zo slovotvorného hladiska (2003 | pridané 18. apríla 2005)

Danka Ďurinová; Školiteľ: doc. PhDr. Ján Puci, M. A., CSc.

Diplomová práca sa zaoberá náboženskou terminológiou. Cieľom práce je poukázať na všeobecné zákonitosti, ktoré sa uplatňujú pri tvorení termínov ako aj isté odlišnosti pri porovnaní anglických a slovenských náboženských termínov. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá časť prvej kapitoly je viac menej teoretická a podáva základnú charakteristiku termínu, jeho definíciu a vlastnosti.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | INÝ VEDNÝ ODBOR

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Motivating activities during English lessons (2003 | pridané 18. apríla 2005)

Elvira Dedić; Školiteľ: Mgr. Aurélia Plávková

It is generally accepted that leaning English is quite a difficult work. One might become proficient in certain skills which are reading, listening, writing and finally speaking. We can say that each of these skills is mainly acquired through practice. It is obviously true that students may gain them much easier if they are sufficiently motivated.

Katolícka univerzita v Ružomberku » Filozoficka fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | INÝ VEDNÝ ODBOR

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa