sme.sk
 

FHPV UNIPO Iná katedra

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto katedry.

FHPV UNIPO Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch hospodárenia (2000 | pridané 5. júla 2005)

R. Bartková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky vybraných fyzikálnych a chemických parametrov pôd vo vzťahu k pôdnym enzýmom, ktoré rozhodujú o biologickej aktivite pôd v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde. Zároveň bol určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

45hlasov

Aktivita pôdnych fosfatáz v ekologických systémoch hospodárenia (2000 | pridané 5. júla 2005)

Z. Sanitríková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky aktivity kyslej a alkalickej fosfatázy vo vzťahu k základným fyzikálnym a chemickým charakteristikám pôdy a určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

48hlasov

Ekologická výchova v pestovateľských prácach (1999 | pridané 5. júla 2005)

M. Mártonová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky prieskumu týkajúce sa vedomosti, názorov a orientácií žiakov na I. stupni ZŠ z oblasti ekológie a životného prostredia. Na základe zistených poznatkov sú vypracované námety a spôsoby výučby ekologickej výchovy v pestovateľských prácach.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

55hlasov

Modely trvalo udržateľných agroekosystémov vo vybraných a transformujúcich sa krajinách (1999 | pridané 5. júla 2005)

V. Birkner; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú spracované poznatky o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, s dôrazom na vymedzenie pojmov, definícií a modelov trvalo udržateľných agroekosystémov. Súčasťou diplomovej práce sú námety a využitie poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických predmetoch.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

39hlasov

Vplyv laseru na rast a vývin rastlín (1997 | pridané 5. júla 2005)

A. Vargová; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na rast a vývin vybraných druhov poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, produkčné parametre a zdravotný stav sledových plodín. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

46hlasov

Vplyv laseru na klíčenie semien (1997 | pridané 5. júla 2005)

V. Pavlíková; Školiteľ: ? ?

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na vybrané druhy poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, dĺžku radikuly a hypokotylu. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

31hlasov

Výsledky zoraď podľa