sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút edukológie a sociálnej práce

FF UNIPO Inštitút edukológie a sociálnej práce

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FF UNIPO Inštitút edukológie a sociálnej práce

Výsledky zoraď podľa

Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých (2010 | pridané 12. decembra 2012)

Dana Žeňuchová; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.

ŽEŇUCHOVÁ, Dana: Voľný čas a záujmové vzdelávanie dospelých. [Diplomová práca] / Dana Žeňuchová. – Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta; Inštitút edukológie a sociálnej práce. Katedra andragogiky. – Školiteľka: Doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: magister philosophiae – Prešov: FF PU 2010. 89 s.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Inštitút edukológie a sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Andragogika

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa