sme.sk
 

FF UNIPO Iná katedra

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto katedry.

FF UNIPO Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Jesseniove medicínske spisy (2003 | pridané 28. decembra 2006)

Milena Ostrolucká; Školiteľ: Doc. PhDr. František Šimon, CSc.

Cieľom diplomovej práce bol preklad dvoch latinských medicínskych spisov Jána Jessenia: "De sanguine, vena secta dimisso, iudicium" z roku 1608 a "Adversus pestem consilium" z roku 1614.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Klasické jazyky

40hlasov

Mozaika so vzorom melanchólie alebo o tom čo môže napomáhať filosofovať, ale nie je filosofiou (2005 | pridané 7. novembra 2006)

Mgr. Peter Takáč; Školiteľ: Doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD.

Diplomová práca obsahuje dve časti, v ktorých sa snaží priebežne zmapovať územie výskytu melanchólie v antickom Grécku a jednu časť ktorá načrtáva iné aspekty súvisiace s melanchóliou a priestor vzťahu filosofie a lekárstva. V prvej časti (Súvislostiť) práca prechádza cez oblasti zdanlivo nesúvisiacich s melanchóliou.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Dejiny filozofie

49hlasov

K problematike vytvárania vizuálneho obrazu (2001 | pridané 1. mája 2005)

Marek Hrebeňár; Školiteľ: doc. PhDr. Oľga Balegová CSc.

V diplomovej práci som sa pokúsil opísať problematiku vizuálneho obrazu a vizuality v procese vytvárania, recepcie a komunikácie. Existencia diferencie medzi optickým a fenomenálnym poľom problematizuje koncept videnia ako jednoduchého registrovania skutočnosti.

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o kultúre » Teória a dejiny kultúry

41hlasov

Drogy a kultúra v slovenských masových médiách (2001 | pridané 14. marca 2005)

Michal Frank; Školiteľ: Juraj Rusnák

Moja diplomová práca niesla tému Drogy a kultúra v slovenských masových médiách. Ponúkam ju aj všetkým užívateľom internetu. Tu sú základné informácie o mojej diplomovke a jej obsah. Diplomovú prácu som obhajoval ako študent Filozofickej fakulty Prešov

Prešovská univerzita » Filozoficka fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa