sme.sk
 

GBF UNIPO Iná katedra

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

GBF UNIPO Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Naša gréckokatolícka identita v Uhorsku (1999 | pridané 13. marca 2005)

Michal Fedič; Školiteľ: Anton Semeš

Na prednáškach o cirkevných dejinách, pokiaľ sa hovorilo všeobecne, získaval som pocit pokoja. Keď sa začala preberať byzantská misia na Morave v 9. storočí, začal som byť vnímavejší. Išlo o misiu,...

Prešovská univerzita » Gréckokatolícka teologická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

52hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa