diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

PDF UNIPO Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

PDF UNIPO Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Výsledky zoraď podľa

Vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (2007 | pridané 9. marca 2008)

Mgr. Erika Löbbová; Školiteľ: PaedDr. Monika Miňová

Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv rodičovskej výchovy na výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. V teoretickej časti sa zaoberáme výchovou z teoretického hľadiska, rodinou a vplyvom výchovy. V rámci rozsiahlych kapitol uvádzame druhy rodiny a pri výchove jej pozitíva, negatíva a vplyv.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa