sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra prírodovedných a technických disciplín

PDF UNIPO Katedra prírodovedných a technických disciplín

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

PDF UNIPO Katedra prírodovedných a technických disciplín

Výsledky zoraď podľa

Problematika spracovania učebnej látky do multimediálnych kurzov (CBT) a do online kurzov (WBT) (2007 | pridané 10. júna 2007)

Slavomír Smalec; Školiteľ: doc. Ing. Jana Burgerová, Phd.

O zmenách v tradičnom vzdelávaní a o využití nových metód a foriem v procese výučby pojednáva súčasná edukácia. Jednou z možností ako edukačný proces obohacovať a tým aj vytvoriť vhodné podmienky pre modernú výučbu je využitie informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré majú v dnešnej tvorivej škole nezastupiteľné miesto.

Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Katedra prírodovedných a technických disciplín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Predškolská a elementárna pedagogika

53hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa