diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Pravoslávna bohoslovecká fakulta UNIPO

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti (1998 | pridané 5. novembra 2007)

Michal Džugan; Školiteľ: Mgr. Alexander Cap, CSc.

Práca rozoberá problematiku ekologickej krízy z teologického pohľadu pravoslávnej duchovnosti a to nielen teórie orthodoxie ale aj praxe orthopraxie.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra praktického bohoslovia | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Pravoslávna teológia

25hlasov

Tolerancia alkoholu v spoločnosti (2006 | pridané 13. mája 2007)

Mgr. Peter Kvašňák; Školiteľ: PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Cieľom diplomovej práce je poukázať na mieru tolerancie alkoholu u stredoškolákov. Zároveň upozorniť na to, že boju proti alkoholu sa nevenuje taká veľká pozornosť, ako boju proti tabaku. Tiež by sme chceli poukázať na adolescentov, ako najohrozenejšiu vekovú skupinu. Práca obsahuje teoretickú i empirickú časť. Teoretická časť je rozdelená do dvoch tematických okruhov.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

65hlasov

Aktuálne na 1. stupni základných škôl (2004 | pridané 14. apríla 2006)

PaedDr. eshyurfth dfasgt; Školiteľ: Doc. dfht

a

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra cirkevných dejín a kresťanskej filozofie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Vojenská logistika

44hlasov

Výsledky zoraď podľa