sme.sk
 

PBF UNIPO Katedra praktického bohoslovia

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

PBF UNIPO Katedra praktického bohoslovia

Výsledky zoraď podľa

Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti (1998 | pridané 5. novembra 2007)

Michal Džugan; Školiteľ: Mgr. Alexander Cap, CSc.

Práca rozoberá problematiku ekologickej krízy z teologického pohľadu pravoslávnej duchovnosti a to nielen teórie orthodoxie ale aj praxe orthopraxie.

Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra praktického bohoslovia | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Pravoslávna teológia

23hlasov

Výsledky zoraď podľa