sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta manažmentu » Katedra ekonómie a ekonomiky

FM UNIPO Katedra ekonómie a ekonomiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FM UNIPO Katedra ekonómie a ekonomiky

Výsledky zoraď podľa

Analýza ľudských zdrojov ako základného faktora technického rozvoja Slovenskej republiky (2011 | pridané 1. januára 2012)

Lukáš Juriček; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD.

Cieľom tejto záverečnej práce je spracovať teoretické východiská ľudských zdrojov, znalostného manaţmentu, organizačného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania zamestnancov, hodnotenia práce a výkonu, vedecko-technického rozvoja a zanalyzovať súčasný stav výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho vplyv na jej technický a inovačný rozvoj.

Prešovská univerzita » Fakulta manažmentu » Katedra ekonómie a ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa