FAPZ SPU Iná katedra

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FAPZ SPU Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Ekologický nedostatok jódu, následky a prevencia (2005 | pridané 3. septembra 2005)

Ivana Chytilová; Školiteľ: prof.Ing. Ivan Turianica, CSc.

Cieľom tejto práce bolo získanie informácií o stave environmentálne podmieneného jódového deficitu na celom svete i na Slovensku, získať informácie o vplyve environmentálne podmieneného jódového deficitu na obsah jódu v potravinách rastlinného aj živočíšneho pôvodu a iných surovinách a potravinách a vplyv na hormonálnu funkciu štítnej žľazy, reguláciu metabolizmu a zistiť súčasný stav a spôsoby profylaxie environmentálne podmieneného jódového deficitu.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

55hlasov

Výsledky zoraď podľa