Fakulta ekonomiky a menežmentu SPU

Portál obsahuje 5 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

VPLYV SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ NA PODPORU ZAHRANIČNÉHO AGRÁRNEHO OBCHODU (2013 | pridané 28. mája 2013)

Aleš Andel; Školiteľ: prof.Ing.Mária Hambálková, CSc.

Diplomová práca „Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu zahraničného agrárneho obchodu“ je zameraná na posúdenie celkového vplyvu poľnohospodárskej politiky Európskej únie na zahraničný agrárny obchod Slovenskej republiky voči krajinám Európskej únie a tretím krajinám.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

8hlasov

The comparison of Slovak economy with economic systems of the Visegrad group countries (2011 | pridané 24. júna 2011)

Jan Lazor; Školiteľ: Ing. Daniela Hupkova, PhD.

In this diploma thesis we have decided to examine and to compare the economic situation of the Visegrad group countries, specifically the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Význam pestovania viniča a jeho ekonomika (2007 | pridané 16. septembra 2007)

jana tafernerova; Školiteľ: Ing. Lauková

pestovanie hrozna v nitrianskom kraje a jeho dopad na ekonomiku podniku

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra ekonomiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

48hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza vplyvu environmentálnych faktorov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby radiálnymi modelmi DEA (2007 | pridané 13. augusta 2007)

Martina Majorová; Školiteľ: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.

V predkladanej diplomovej práci hodnotíme efektívnosť poľnohospodárskych podnikov operujúcich na území Slovenskej republiky so zohľadnením troch kategorických environmentálnych premenných: Veľkostná štruktúra podnikov podľa počtu zamestnancov, Skupina ceny pôdy a Výrobná oblasť. Na základe analýz sa snažíme zodpovedať otázku, či dosahovaná priemerná miera technickej efektívnosti podnikov je ovplyvnená výskytom daných environmentálnych premenných vo vstupnej databáze údajov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Katedra štatistiky a operačného výskumu | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Štatistika

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Aplikácia marketingových nástrojov v prostredí internetu (2007 | pridané 26. mája 2007)

Martin Meciar; Školiteľ: Doc. Elena Horska

Vytvorenie elektronickej predajne, príprava marketingového mixu, prieskum spotrebiteľov a predajcov prostredníctvom webových dotazníkov a analýza získaných údajov pomocou programu SPSS (typológia)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

54hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa