FEM SPU Iná katedra

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FEM SPU Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Aplikácia marketingových nástrojov v prostredí internetu (2007 | pridané 26. mája 2007)

Martin Meciar; Školiteľ: Doc. Elena Horska

Vytvorenie elektronickej predajne, príprava marketingového mixu, prieskum spotrebiteľov a predajcov prostredníctvom webových dotazníkov a analýza získaných údajov pomocou programu SPSS (typológia)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta ekonomiky a menežmentu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

54hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa