diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Sadovnícko-architektonické riešenie nemocničného areálu v Dolnom Kubíne (2010 | pridané 24. apríla 2011)

Alena Halašová; Školiteľ: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Práca sa venuje problematike využitia dažďovej vody v záhradnej architektúre a atribútmi tzv. liečebných záhrad.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinná a záhradná architektúra

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie (2005 | pridané 11. novembra 2007)

Norbert Petrík; Školiteľ: Ing. Lucia Tátošová, PhD.

Divoké skládky a ich v plyv na životné prostredie v katastri mesta Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného inžinierstva, KKI | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

59hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Ekonomická škoda v sťažených podmienkach hospodárenia vplyvom elektrických rozvodných sietí (2004 | pridané 13. júna 2007)

Ing. Matúš Šiška; Školiteľ: doc. Ing. Karol Kalúz, CSc.

Cieľom práce je kvantifikácia strát vzniknutých v dôsledku prekážok v hospodárení vplyvom elektrických vedení situovaných na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného inžinierstva, KKI | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinné inžinierstvo

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zhodnotenie vegetácie v katastrálnom území Bijacovce (2005 | pridané 1. júla 2005)

Martina Baštová; Školiteľ: Ing. Mária Šipošová

Pojem „krajina“ má svoje dávne historické korene, pričom tento pojem vždy súvisel s činnosťou človeka na zemi. Má rôzne podoby výkladu, teda aj rôzny obsah, čo závisí aj od profesie človeka, ktorý krajinu popisuje a charakterizuje. Krajina mala v prvom rade demografickú podstatu. Spája sa s miestom narodenia človeka, s prostredím v ktorom prežil svoj život, svoje pôsobenie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa