sme.sk
 

FZKI SPU Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FZKI SPU Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU

Výsledky zoraď podľa

Zhodnotenie vegetácie v katastrálnom území Bijacovce (2005 | pridané 1. júla 2005)

Martina Baštová; Školiteľ: Ing. Mária Šipošová

Pojem „krajina“ má svoje dávne historické korene, pričom tento pojem vždy súvisel s činnosťou človeka na zemi. Má rôzne podoby výkladu, teda aj rôzny obsah, čo závisí aj od profesie človeka, ktorý krajinu popisuje a charakterizuje. Krajina mala v prvom rade demografickú podstatu. Spája sa s miestom narodenia človeka, s prostredím v ktorom prežil svoj život, svoje pôsobenie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, KKPPU | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy

51hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa