FZKI SPU Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FZKI SPU Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA

Výsledky zoraď podľa

Sadovnícko-architektonické riešenie nemocničného areálu v Dolnom Kubíne (2010 | pridané 24. apríla 2011)

Alena Halašová; Školiteľ: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Práca sa venuje problematike využitia dažďovej vody v záhradnej architektúre a atribútmi tzv. liečebných záhrad.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva » Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, KZKA | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Poľnohospodárske vedy » Krajinná a záhradná architektúra

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa