FESRR SPU Iná katedra

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

FESRR SPU Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 a nadväzujúce dokumenty k nemu v kontexte regionálneho rozvoja. (2008 | pridané 2. júna 2008)

Ing. Martin Gallik; Školiteľ: Ing. Monika Daňová, PhD.

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013, je základným kameňom kohéznej politiky SR uplatňovanej v rámci teritória členských štátov Európskej únie, prostredníctvom ktorého obhajuje Slovenská republika svoje konvergenčné ambície vyjadrené v cieľoch rozvoja SR pre uvedené plánovacie obdobie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Postavenie a úlohy územnej samosprávy pri riešení rizík priemyselných havárií s cezhraničnými účinkami (2007 | pridané 4. marca 2008)

Miroslav Pénzeš; Školiteľ: Ing. Stanislav Filip, PhD.

Priemyselné havárie sú nebezpečným javom, ktoré majú potenciálnu silu narušiť bezpečnosť vo svojom okolí a ohroziť tak život, majetok i životné prostredie. Táto práca sa zaoberá postavením verejnej správy k podnikom, ktoré so sebou prinášajú tieto riziká do okolia, kde sú situované.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre » Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná správa a regionálny rozvoj

34hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa