diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Portál obsahuje 82 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Searching for cryptographically strong S-boxes (2003 | pridané 25. januára 2005)

Ján ťapuška; Školiteľ: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.

This thesis deals with affine tranformations of power permutations in GF(2^n) and mappings of these permutations between GF(2^n) and GF(2)^n.Our aim is to analyze the effect of affine...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

40hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Plánovanie cesty mobilného robota (2001 | pridané 31. januára 2005)

Bc. Ondrej Ďurdík; Školiteľ: Ing. Daniaca Janglová, PhD.

Táto práca pojednáva o plánovaní cesty experimentálneho mobilného robota s využitím systému štrukturovaných databáz, umožňujúcim popis známeho prostredia tak, aby ich mobilný ...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra automatizácie a regulácie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

49hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa