FEI STUBA Katedra automatizácie a regulácie

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto katedry.

FEI STUBA Katedra automatizácie a regulácie

Výsledky zoraď podľa

Automatizované pracovisko snímačov polohy s mikropočítačom (2008 | pridané 24. januára 2008)

Marek Ralbovsky; Školiteľ: Doc. Ján Šturcel

V práci popisujem teoreticke poznatky o snímačoch polohy a popisujem ako vytvoriť automatizované meracie pracovisko s mikropočítačovou riadiacou jednotkou pre pedagogické účely na meranie statických a dynamických charakteristík snímačov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra automatizácie a regulácie | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Plánovanie cesty mobilného robota (2001 | pridané 31. januára 2005)

Bc. Ondrej Ďurdík; Školiteľ: Ing. Daniaca Janglová, PhD.

Táto práca pojednáva o plánovaní cesty experimentálneho mobilného robota s využitím systému štrukturovaných databáz, umožňujúcim popis známeho prostredia tak, aby ich mobilný ...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra automatizácie a regulácie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

49hlasov

Výsledky zoraď podľa