FEI STUBA Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FEI STUBA Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Výsledky zoraď podľa

Kompilátor pre jazyky HSSL a VHDL (2002 | pridané 24. júna 2007)

Stefan Novak; Školiteľ: Ing. Juraj Štefanovič, PhD

Prezentovaná diplomová práca sa zaoberá problémom transformácie opisu číslicových systémov v jazyku HSSL do jazyka VHDL. Jazyk HSSL je jazyk opisujúci systém na systémovej úrovni a existencia opisu v jazyku VHDL je dôležitá z hľadiska syntézy daného systému do cieľovej architektúry.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výsledky zoraď podľa