FEI STUBA Katedra fyziky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FEI STUBA Katedra fyziky

Výsledky zoraď podľa

Study of Point Defects in Silicon Using Quantum-mechanical Methods (2007 | pridané 2. júna 2007)

Karol Jarolimek; Školiteľ: doc. Ing. Peter Ballo, PhD.

A semi-empirical method MNDO is used to examine two main groups of point defects in silicon namely: oxygen-nitrogen based defects and vacancynitrogen based defects. The defects are placed in the middle of a H-terminated cluster to model real conditions in silicon material.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa