sme.sk
 

FIIT STUBA Ústav počítačových systémov a sietí

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

FIIT STUBA Ústav počítačových systémov a sietí

Výsledky zoraď podľa

Podpora dištančného vzdelávania na regionálnej Cisco akadémii (2007 | pridané 18. júna 2007)

Bc. Juraj Brosz; Školiteľ: Ing. Boris Dado

Analyzujte potreby a možnosti spracovania toku informácií pri prevádzke regionálnej Cisco akadémie na FIIT STU Bratislava. Analyzujte životný cyklus kurzu, jeho etapy a informácie, s ktorými sa v tomto procese manipuluje. Na základe výsledkov analýzy bol navrhnutý a implementovaný informačný systém, ktorý zjednoduší činnosti a zautomatizuje aktivity spojené s organizovaním kurzov akadémie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Ústav počítačových systémov a sietí | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výsledky zoraď podľa