FIIT STUBA Iná katedra/ústav

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FIIT STUBA Iná katedra/ústav

Výsledky zoraď podľa

Identifikácia a manažment zmien ontológií (2006 | pridané 24. mája 2007)

Michal Tury; Školiteľ: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Práca spadá do oblasti webu so sémantikou, ktorý sa vyvíja s cieľom, aby sa stal nástupcom súčasného webu. Hlavnou myšlienkou webu so sémantikou je rozšírenie súčasného webu o metadáta, ktoré opisujú význam obsahu webu. Tieto metadáta sú pritom zapísané tak, aby boli zrozumiteľné stroju a tak aj strojovo spracovateľné.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

61hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Implementácia politiky prideľovania systémových zdrojov (2005 | pridané 14. augusta 2005)

Juraj Variny; Školiteľ: Ing. Dušan Bernát

Práca je zameraná na ovplyvnenie politiky prideľovania systémových zdrojov operačným systémom pre aplikácie. Zaoberá sa najmä týmito zdrojmi: počet procesov, virtuálna pamäť, miesto na disku a deskriptory súborov. Navrhujem nedeterministický algoritmus pre prideľovanie, ktorý má za cieľ predísť úplnému vyčerpaniu zdrojov a zahlteniu systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výukový systém na konfiguráciu smerovačov (2005 | pridané 15. februára 2005)

Ernest Beinrohr; Školiteľ: Ing. Katarína Jelemenská, PhD

Náplňou tejto dipomovej práce je problematika konfigurácie smerovačov Cisco. Analyzujeme rôzne prístupy a softvérové systémy pre výuku procesu takejtokonfigurácie. Navrhujeme systém, ktorý umožnuje...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta informatiky a informačných technológií » Iná katedra/ústav | INÝ VEDNÝ ODBOR

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa