diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

MTF STUBA Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

MTF STUBA Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

Výsledky zoraď podľa

MODERNÉ METÓDY HODNOTENIA VÝKONNOSTI PODNIKU (2006 | pridané 15. mája 2008)

Miroslav Kadúc; Školiteľ: Ing. Miriam Chynoradská Šefčíková, PhD.

Finančné riadenie je jedným z hlavným aspektov úspešného podnikania. K základným činnostiam finančného riadenia patrí finančná analýza, ktorá dáva impulzy pre operatívne riadenie a je dôležitým podkladom pre zostavovanie finančných plánov na ďalšie obdobia. Cieľom mojej diplomovej práce je finančná analýza obchodnej spoločnosti BRS, a.s. a aplikácia modernej metódy EVA.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Priemyselné inžinierstvo

39hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa