sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

MTF STUBA Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

MTF STUBA Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva

Výsledky zoraď podľa

Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine (2007 | pridané 12. júla 2007)

Jaroslava Hlinková; Školiteľ: Doc.Ing.Maroš Soldán, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie efektívnosti separovaného zberu odpadov v meste Martin. Plánom spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., ktorá má na starosti zber a zhodnocovanie odpadu, je uplatnenie projektu kontajnerizácie v nasledujúcom roku, aby sa zlepšila účinnosť separácie. Bakalárska práca je rozdelená na päť hlavných častí.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa