diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

MTF STUBA Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

MTF STUBA Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Výsledky zoraď podľa

Vytvorenie webového rozhrania pre databázu zliav (2009 | pridané 24. mája 2009)

Bc. Ľubomír Šupola; Školiteľ: Ing. Martin Jedlička

Táto práca je zameraná na implementovanie databázy na webovom rozhraní a samotná tvorba databázy. Na začiatku práce som podrobne rozobral riešenú problematiku. V druhej kapitole som opísal možnosti výberu programovacích jazykov. Kódovanie webovej stránky bolo uskutočnené programovacím jazykom PHP 5 a SQL jazyk na vytvorenie MySQL databázy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa