MTF STUBA Iná katedra/ústav

Portál obsahuje jednu diplomovú prácu z tejto katedry.

MTF STUBA Iná katedra/ústav

Výsledky zoraď podľa

Počitačové modelovanie procesu indukčného ohrevu pri tepelnom spracovaní so sprievodným experimentom (2005 | pridané 5. júla 2005)

Pavol Vitkovič; Školiteľ: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Predložená diplomová práca sa zaoberá numerickou simuláciou indukčného ohrevu. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí: teoretickej a experimentálnej. V teoretickej časti sú spracované poznatky zaoberajúce sa problematikou indukčného ohrevu. V tejto časti je opísaná teória elektromagnetického pola, teória teplotných polí a teplotné napäťovo-deformačné stavy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Materiálovotechnologická fakulta » Iná katedra/ústav | INÝ VEDNÝ ODBOR

62hlasov

Výsledky zoraď podľa