SvF STUBA Katedra geodetických základov

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

SvF STUBA Katedra geodetických základov

Výsledky zoraď podľa

Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho určovania polohy (2005 | pridané 27. júna 2005)

Bc. Michal Plesník; Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD

Galileo je nový európsky satelitný navigačný systém budovaný v spolupráci európskych štátov. Je vyvíjaný na požiadavku civilného sektora, to znamená, že v prípade politických kríz nebude pre civilné použitie blokovaný. Dokáže využívať najmodernejšie technológie na určovanie polohy a času a garantovať tomu adekvátnu dostupnosť a presnosť.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Určenie priestorovej polohy pilierov na budove SvF kombináciou kozmických a terestrických meraní (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Juraj Maták; Školiteľ: Ing. Ladislav Husár, PhD.

Problém presného určenia polohy v terestrickom súradnicovom systéme sa dá riešiť viacerými možnými metódami. Realizovaný môže byť samotným presným meraním v topocentrickom súradnicovom systéme a následnou transformáciou získaných súradníc do globálneho geocentrického systému alebo aj meraniami v geocentrickom súradnicovom systéme.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Spektrálna analýza metódou najmenších štvorcov a jej aplikácie v geodézii (2003 | pridané 20. marca 2005)

Tomáš Bacigál; Školiteľ: Ing. Juraj Janák PhD.

Práca podáva detailný popis teoretického základu spektrálnej analýzy metódou najmenších štvorcov (SA-MNŠ). najprv je daný všeobecný pohľad do problematiky spracovania jednorozmerných časových radov a...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa